Obrotnica, warto spróbować.

 

Przywykliśmy do tego że antena satelitarna przymocowana jest na stałe w celu umożliwienia odbioru programów z jednego satelity. Jest to rozwiązanie najczęściej stosowane, choć dalekie od optymalnego.

 OBROTNICA          OBROTNICA, kliknij aby zobaczyć obrazek w pełnych wymiarach

Niewiele osób zdaje sobie sprawę że tu nad Polską, nad Warszawą mamy dostęp do wielu innych satelitów a co za tym idzie do wielu innych programów radiowych i telewizyjnych. Jednym ze sposobów aby je oglądać jest zainstalowanie tzw. obrotnicy. 

Obrotnica, instalowana między masztem a anteną jest urządzeniem które służy do obracania czaszy w taki sposób, aby ustawiała się ona samoczynnie na różne pozycje satelitarne po wybraniu z pilota odpowiadającego nam programu.

Większość nowoczesnych odbiorników satelitarnych jest przystosowana do sterowania obrotnicy przy pomocy protokołu DiSEqC 1.2. Standardem jednak staje się wygodny protokół USALS.

Aby ustawić obrotnicę należy pochylić jej silnik tak, aby uzyskać właściwe położenie osi obrotu. Kąt pochylenia odpowiada szerokości geograficznej miejsca zainstalowania anteny.

Dalsze ustawienie obrotnicy współpracującej z odbiornikiem wyposażonym w protokół USALS wymaga wprowadzenia współrzędnych geograficznych anteny, by później obliczyć (robi to tuner, wg skomplikowanych formuł matematycznych) kąt obrotu silnika dla poszczególnych satelitów.

Bez funkcji USALS, zaprogramowanie systemu jest trudniejsze. DiSEqC 1.2 obraca antenę na wybranego satelitę niemal w ten sam sposób. Ponieważ jednak nie uwzględnia on lokalnych współrzędnych geograficznych, obrót następuje w oparciu o południk zerowy i równik. Konieczne jest zatem samodzielne wprowadzanie poprawek dla każdego satelity przy pierwszym użyciu systemu używając komend „obróć w prawo/lewo”.

Instalowanie obrotnicy ma sens w wypadku czaszy o średnicach większych równych 90 cm. A oto jak wygląda to w praktyce:

OBROTNICA  animacja ilustrująca działanie urządzenia

 

Poniżej w najbliższym czasie pojawi się lista dostępnych satelitów i galeria migawek niekodowanych programów dostępnych przy pomocy anteny offsetowej o średnicy 90 cm.

MONTAŻ OBROTNICY - dzwoń: 509610850